"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

W walce z białaczką


Dwa specjalistyczne urządzenia oraz łóżko szpitalne najnowszej generacji wzbogaciły wyposażenie oddziału hematologicznego. Respirator jest niezbędny w leczeniu pacjentów z ostrym zapaleniem płuc, a kapnograf pozwala na nasycenie krwi gazami w przypadku ostrych białaczek. To efekt uczestnictwa  w ogólnoeuropejskim programie stowarzyszenia Leukemia Net walczącego s białaczką. W 2010 i w 2011 roku hematologia otrzymała: defibrylator, kardiomonitor, jedno łóżko oraz pompy infuzyjne. Wraz z najnowszymi nabytkami wartość sprzętu to 180 tys. zł. Pieniądze pochodziły z budżetu szpitala i ministerstwa zdrowia, które uczestniczyło w ogólnoeuropejskim programie stowarzyszenia Leukemia Net. Chodziło o poprawę jakości leczenia ostrych białaczek u dorosłych i dostosowanie poziomu opieki medycznej do standardów unijnych. Leukemia Net została powołana przez Unię Europejską i dzisiaj w ramach tej organizacji skupionych jest ponad tysiąc hematologów z różnych krajów Europy. Oprócz tego stowarzyszenie ogłosiło konkurs o wartości 6 mln euro dla placówek medycznych zajmujących się leczeniem białaczek. W jego ramach wybrano te szpitale, które zaoferowały najciekawsze programy walki z tymi groźnymi chorobami.
Jak mówi Jadwiga Hołojda, ordynator oddziału hematologicznego, w tej grupie znalazł się także nasz szpital, autorką programu była właśnie Jadwiga Hołojda.
ZB

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag