Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul. Iwaszkiewicza 5
w ramach Medycyny Pracy zaprasza na

BEZPŁATNE BADANIA

lekarskie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych dla:

1.kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, uczniów tych szkół
2.kandydatów do szkół wyższych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych
3.słuchaczy szkoły wyższej, kwalifikacyjnych kursów zawodowych
4.uczestników studiów doktoranckich


Badania wykonywane są w Poradni Medycyny Pracy – Gab. 108a I piętro
codziennie w godz . 9.00 – 14.00


Badania realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez placówkę dydaktyczną mającą siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych , świadczenia realizowane są na bieżąco, bez okresu oczekiwania.


Informacji udziela pielęgniarka służby medycyny pracy:  tel. 076/72-11-706