Z ogromnym żalem żegnamy dr Jerzego Turzańskiego. Dr Turzański ukończył Akademię Medyczną w Zabrzu Rokitnicy, późniejszą Śląską Akademię Medyczną. Pod koniec lat sześćdziesiątych został kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Prochowicach. Funkcję tą pełnił przez 15 lat. W międzyczasie doprowadził do powstania ośrodków zdrowia w Jaśkowicach oraz Kunicach.
W czasie istnienia województwa legnickiego pełnił funkcję lekarza wojewódzkiego. Swoim zaangażowaniem i działaniem doprowadził do powstania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, który początkowo nazwano Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. Przez pewien czas był również jego dyrektorem.
Przez przyjaciół i współpracowników wspominany jako człowiek niezwykle skromny i pracowity, a jednocześnie szalenie dowcipny i serdeczny.
Doktor Turzański pomimo iż przez całe życie sprawował wysokie stanowiska administracyjne nigdy nie przestał praktykować jako lekarz radiolog. W natłoku zajęć zawsze znajdował czas by leczyć pacjentów i opisywać badania.
W ostatniej drodze będziemy towarzyszyć doktorowi w piątek 30.10 o godzinie 10:30 na legnickim cmentarzu.