W związku ze zwiększoną zachorowalnością na grypę i choroby grypopodobne w środowisku z dniem 20 lutego 2018 roku do odwołania wstrzymuje się odwiedziny w Oddziale Hematologicznym, Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
W pozostałych oddziałach szpitalnych ogranicza się odwiedziny do minimum (odwiedziny wyłącznie po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego lub lekarza kierującego oddziałem).