Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy uprzejmie informuje, że brakowaniem objęta zostanie dokumentacja medyczna pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych w latach 1993, 1994, 1995 oraz zlikwidowanego Szpitala Chirurgicznego przy u. Murarskiej w  Legnicy.
Dokumentacja medyczna przewidziana do brakowania może zostać wydana pacjentowi:    na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci osobom przez niego upoważnionym.
Osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej z tego okresu proszone są, aby do dnia 16.03.2018r. złożyły  wniosek o udostępnienie dokumentacji  medycznej w kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy ul. Iwaszkiewicz 5.
Druki wniosku można pobrać na miejscu w kancelarii szpitala  lub na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl (pobierz druk).

Podstawa prawna:  art.29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada oprawach pacjenta  i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 2012r. poz. 159)