Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy uprzejmie informuje, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Poradniach Specjalistycznych Szpitala do roku 1997.

Dokumentacja medyczna przewidziana do brakowania może zostać wydana pacjentowi: na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci osobom przez niego upoważnionym.

 Osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej z tego okresu będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 07-09-2018r. w kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy ul. Iwaszkiewicz 5.

 Druki wniosku można pobrać na miejscu w kancelarii szpitala lub na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl.

   

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 2012 roku, poz. 159 ) oraz
§ 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku, poz. 2069)