Prowadzenie badań klinicznych produktu leczniczego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy (Instrukcja IN-30 z dnia 28.09.2015 roku)

1. Załącznik Nr 1 - Wniosek o przeprowadzenie badania klinicznego
2. Załącznik Nr 2 - Opinia Badacza
3. Załącznik Nr 3 - Zgoda Ośrodka na prowadzenie badania klinicznego
4. Załącznik Nr 4 - Raport Badacza
5. Załącznik Nr 5 - Wykaz sprzętu medycznego i nie medycznego
6. Załącznik Nr 6 - Wykaz produktów leczniczych
7. Załącznik Nr 7 - Zgłoszenie/zlecenie wykonania świadczenia dodatkowego związanego z realizacją badania klinicznego
8. Załącznik nr 8 - Oświadczenie Sponsora (CRO) o zapoznaniu się z instrukcją