"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Badania kliniczne

WYKAZ BADAŃ KLINICZNYCH PROWADZONYCH W  WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LEGNICY

L.P Nr protokołu badania Nazwa i adres Sponsora Nazwa badania Nazwisko i imię Głównego Badacza Planowany termin prowadzenia badania Nr CEBK
1 20090482 Amgen Inc. z siedzibą ONE Amgen Center Drive, Thousand Oaks Kalifornia 91320, Stany Zjednoczone Wielośrodkowe badanie z randomizacją i podwójnie ślepą próbą, porównujące denosumab z kwasem zoledronowym (Zometa) w leczeniu choroby kości u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim Dr. n.med. Jadwiga Hołojda czerwiec 2013r. – maj 2018r. UR.DBL.BLE. 475.0265.2012
2 CYC682-12 (A4) Cyclancel Limited 1 James Lindsay Place, Dundee DD1 5JJ, Wielka Brytania Randomizowanie badania III fazy dotyczące doustnego stosowania sapacytabiny u pacjentów w podeszłym wieku z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką dr. n.med. Jadwiga Hołojda Kwiecień 2014 - Maj 2014, styczeń 2015, sierpnień 2015 UR.DBL.BLE.475.0151.2014
3 OMB 110918 Glaxosmithcline Research & Development Wielka Brytania Randmizowanie prowadzone metodą otwartej próby badanie porównujące leczenie skojarzone ofatumumabem i bendamustyną z monoterpaią bendamustyną w chorych z indolentnymi B-komórkowymi chłoniakami nieziarniczymi po niepowodzeniu leczenia rituksymabem lub sch dr. n.med. Jadwiga Hołojda Lipiec 2014 – styczeń 2015 272/UR/CEBK/08/10
4 BAY 1021189/IMP 15829 Bayer HealthCare AG z siedzibą Kaiser-Wilhelm-Allee10, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec Wielośrodkowe, randomizowane badanie II fazy prowadzone w celu ustalenia dawki w grupach równoległych, metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanie placebo z oceną farmakodynamiki, tolerancji i bezpieczeństwa oraz farmakokinetyką czterech schematów dawkow dr Barbara Engel 13-06-2014 do 31-01-2015 UR.DBL:BLE.475.0123.2014
5 BAY1021189/IMP 15371 Bayer HealthCare AG z siedzibą Kaiser-Wilhelm-Allee10, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec Wielośrodkowe, randomizowane badanie II fazy prowadzone w celu ustalenia dawki w grupach równoległych, metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanie placebo z oceną farmakodynamiki, tolerancji i bezpieczeństwa oraz farmakokinetyką czterech schematów dawkow dr Barbara Engel 13-06-2014 do 31-01-2015 UR.DBL:BLE.475.0123.2014
6 GS-US-312-0123 ICON Clinical Research L.P. Randomizowane badanie 3fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby ,kontrolowane plcebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo idelalisybu w skojarzeniu zbendamustyną i rytuksymabem u wcześniej nieleczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową dr. n.med. Jadwiga Hołojda wrzesień 2014r - lipiec 2022r UR.DBL.BLE.475.0203.2014
7 MabionCD20-002NHL Mabion S.A. ul. Józefów 9 ; 99-300 Kutno Zrandomizowane, obejmujące dwie zrównoważone równoległe grupy pacjentów, przeprowadzone metodą podwójnie ślepiej próby badanie porównawczej biorównoważności leku MabionCD20 (Mabion SA) w porównaniu do leku :MabThera u pacjentów z rozlanym chłoniakiem dr. n.med. Jadwiga Hołojda maj 2014r - wrzesień 2015r UR.DBL.BLE.475.0362.2014
8 54767414MMY3003 Janssen-Cilag International N.V. Turnhoutseweg 30;B-2340 Beerse, Belgia Badanie kliniczne fazy 3 mające na celu porównanie terapii skojarzonej daratumumaben, lenalidomidem i deksametazonem(DRd) z terapią skojarzoną lenalidomidem i deksametazonem (Rd) u pacjentów ze szpiczakiem mnogim nawrotowym lub opornym na leczeni mnogim dr n.med. Jadwiga Hołojda październik 2014r - 31 maja 2017r UR.DBL.BLE. 475.0365.2014
9 GS-US-312-0133 Gilead Sciences, Inc. 333Lakeside Drive Foster City, CA 94404 USA Jednoramienne badanie 2 fazy, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo idelalisybu w skojarzeniu z rytuksymabem u wcześniej nie leczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową z delecją 17p" dr Jadwiga Hołojda do lipca 2026r UR.DBL.BLE.475.0368.2014
10 TRC112121 Glaxosmithkline Research and Development Limited "Randomizowane, kontrolowane placebo,prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowebadanie fazy III, oceniające azacytydynę z eltrombopagiem lub placebo w leczeniu chorych z zesp. mielodysplastycznymi ryzyka pośr.-1 (INT1), pośr.-2(INT2) i IPSS" dr. n. med Jadwiga Hołojda 05-01-2015 do 07-12-2017 UR.DBL.BLE.475.0333.2014
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag