"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Badania kliniczne

Badania kliniczne

 • id
 • date time
  2014-06-30 10:37:00
 • 3
 • OMB 110918
 • Glaxosmithcline Research & Development Wielka Brytania
 • Randmizowanie prowadzone metodą otwartej próby badanie porównujące leczenie skojarzone ofatumumabem i bendamustyną z monoterpaią bendamustyną w chorych z indolentnymi B-komórkowymi chłoniakami nieziarniczymi po niepowodzeniu leczenia rituksymabem lub sch
 • dr. n.med. Jadwiga Hołojda
 • Lipiec 2014 – styczeń 2015
 • 272/UR/CEBK/08/10

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag