"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Badania kliniczne

Badania kliniczne

 • id
 • date time
  2014-06-30 10:40:00
 • 5
 • BAY1021189/IMP 15371
 • Bayer HealthCare AG z siedzibą Kaiser-Wilhelm-Allee10, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec
 • Wielośrodkowe, randomizowane badanie II fazy prowadzone w celu ustalenia dawki w grupach równoległych, metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanie placebo z oceną farmakodynamiki, tolerancji i bezpieczeństwa oraz farmakokinetyką czterech schematów dawkow
 • dr Barbara Engel
 • 13-06-2014 do 31-01-2015
 • UR.DBL:BLE.475.0123.2014

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag