"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Badania kliniczne

Badania kliniczne

 • id
 • date time
  2014-10-16 10:55:00
 • 6
 • GS-US-312-0123
 • ICON Clinical Research L.P.
 • Randomizowane badanie 3fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby ,kontrolowane plcebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo idelalisybu w skojarzeniu zbendamustyną i rytuksymabem u wcześniej nieleczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową
 • dr. n.med. Jadwiga Hołojda
 • wrzesień 2014r - lipiec 2022r
 • UR.DBL.BLE.475.0203.2014

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag