"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Badania kliniczne

Badania kliniczne

 • id
 • date time
  2014-11-05 08:18:00
 • 8
 • 54767414MMY3003
 • Janssen-Cilag International N.V. Turnhoutseweg 30;B-2340 Beerse, Belgia
 • Badanie kliniczne fazy 3 mające na celu porównanie terapii skojarzonej daratumumaben, lenalidomidem i deksametazonem(DRd) z terapią skojarzoną lenalidomidem i deksametazonem (Rd) u pacjentów ze szpiczakiem mnogim nawrotowym lub opornym na leczeni mnogim
 • dr n.med. Jadwiga Hołojda
 • październik 2014r - 31 maja 2017r
 • UR.DBL.BLE. 475.0365.2014

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag