"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Badania kliniczne

Badania kliniczne

 • id
 • date time
  2014-12-08 14:06:00
 • 9
 • GS-US-312-0133
 • Gilead Sciences, Inc. 333Lakeside Drive Foster City, CA 94404 USA
 • Jednoramienne badanie 2 fazy, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo idelalisybu w skojarzeniu z rytuksymabem u wcześniej nie leczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową z delecją 17p"
 • dr Jadwiga Hołojda
 • do lipca 2026r
 • UR.DBL.BLE.475.0368.2014

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag