"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej


Zakres działalności pracowni serologicznej:

  • grupy krwi
  • przeciwciała
  • próby zgodności
  • krewkarty - czyli identyfikacyjne karty grupy krwi
  • immunoprofilaktyka konfliktu serologicznego między matką a dzieckiem
  • Szpitalny Bank Krwi

 

Telefon (076) 72 11 935

Pracownia serologiczna wydaje krewkarty, czyli karty grupy krwi. To plastikowe dokumenty podobne do dowodów osobistych, które w nagłych przypadkach skrócą procedury medyczne, mogą nawet uratować życie.
W dowodzie osobistym nie ma miejsca na wpis dotyczący grupy krwi, jaką mamy. Stąd pomysł na wprowadzenie tzw. krewkarty, dokumentu z imieniem i nazwiskiem oraz przede wszystkim z grupą krwi. Jest to karta dopuszczona do stosowania przez Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Krewkarta ma format dowodu osobistego, raz wyrobiona i potwierdzona jest aktualna całe życie. Wyrobienie dokumentu w pracowni serologicznej legnickiego szpitala kosztuje 48 złotych. Jeżeli ktoś już ma oryginalny wynik oznaczenia grupy krwi ze szpitalnej pracowni serologicznej, wpis na kartę kosztuje 30 złotych.

Zasady pobierania krwi do wpisu na kartę grupy krwi:

  • wpis na krewkartę jest oparty na dwóch oznaczeniach grupy krwi
  • ze względów bezpieczeństwa oznaczenia wykonuje się z dwóch próbek krwi pobranych od pacjenta dwa razy, w różnych dniach
  • przy drugim badaniu grupy krwi pacjent zgłasza się z dowodem osobistym do pracowni serologicznej (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - parter szpitala).


Trzeba przy tym zaznaczyć, że niektórzy z Państwa mogą okazać się nietypowymi biorcami krwi. W takich przypadkach konieczne będzie wykonanie dodatkowych badań. Wszelkie informacje na temat krewkart można uzyskać w pracowni serologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, także pod numerem telefonu: 076 72 11 935.

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag