"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  • id
  • 2016-04-29
  • WSZSL/DZ-41/16
  • PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH O KODZIE 180104 ORAZ ODPADÓW WYTWARZANYCH W WYNIKU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI O KODZIE 160380
    PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY

Treść ogłoszenia - zmiany

id parent_id

Załączniki do przetargu

id parent_id

Zapytania

id parent_id
Odpowiedz na zapyt. nr 1 DZ 41

Uwagi

id parent_id

Odwołania i protesty

id parent_id

Zbiorcze zestawienie ofert / Wynik przetargu

id parent_id
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DZ_41
zestawienie ofert

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag