"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  • id
  • 2016-05-27
  • WSzSL/DZ-46/16
  • PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
    Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie dostaw i robót budowlano-montażowych dla zadania pn.„Dostawa i montaż wytwornicy pary dla potrzeb Centralnej Sterylizacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”

Treść ogłoszenia - zmiany

id parent_id

Załączniki do przetargu

id parent_id
Program Funkcjonalno-Użytkowy_46_16

Zapytania

id parent_id

Uwagi

id parent_id
Uwagi do postępowania_46_16
Obiekty Szpitala_46_16

Odwołania i protesty

id parent_id

Zbiorcze zestawienie ofert / Wynik przetargu

id parent_id
UNIEWAŻNIENIE

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag