"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Treść ogłoszenia - zmiany

id parent_id
zmiana ogl. zm. terminu

Załączniki do przetargu

id parent_id
Załacznik 1
Załacznik 2
Załacznik nr 3
załacznik 2A po zm
oświadczenie o grupie kapit.

Zapytania

id parent_id
odpowiedzi na zapytania 1

Uwagi

id parent_id
Uwaga: Zmienia się termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: na 25.04.2017

Odwołania i protesty

id parent_id

Zbiorcze zestawienie ofert / Wynik przetargu

id parent_id
zestawienie z otwarcia ofert DZ 24
inform. o wyborze ofert najkorzystn. DZ 24

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag