"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2017-04-24 WSzSL/Dz-27/17 Przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych różnych i wyrobów medycznych
2017-04-12 WSZSL/DZ-26/17 Przetarg nieograniczony na dostawy używanych komputerów i monitorów LCD
2017-04-12 WSzSl/Dz-24/17 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY SPRZĘTU KUCHENNEGO MAJĄCEGO STANOWIĆ WYPOSAŻENIE KUCHNI
2017-04-06 WSZSL/DZ-16/17 Przetarg nieograniczony na dostawy ubrań operacyjnych wielokrotnego użytku
2017-04-03 WSZSL/DZ-21/17 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i przyrządów medycznych oraz chłodziarek laboratoryjnych
2017-03-29 WSZSL/DZ-22/17 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH: SUCHYCH, PRZYPRAW, KONSERW I INNYCH ORAZ NATURALNEJ WODY MINERALNEJ
2017-03-24 WSZSL/DZ-23/17 Dostawy warzyw i owoców świeżych oraz jaj
2017-03-23 WSzSL/DZ-15/17 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH W WYNIKU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY
2017-03-22 WSZSL/DZ- 18/17 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DIATERMII CHIRURGICZNYCH, KARDIOMONITORÓW, MONITORA PRZEZSKÓRNEGO pO2/pCO2, URZĄDZEŃ FIRMY STORZ, APARATÓW MCK ORAZ LASERA UROLOGICZNEGO
2017-03-22 WSzSL/DZ-20/17 Przetarg nieograniczony na dostawy mleka, jego przetworów oraz tłuszczy roślinnych
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag