"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2016-01-20 WSZSL/DZ-01/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH NA USŁUGĘ OCHRONY MIENIA, OBIEKTÓW I TERENU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2016-01-18 WSZSL/DZ-07/16 Przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych na na dostawę wideolaryngoskopów
2016-01-18 WSzSL/DZ-03/16 Przetargu nieograniczony powyżej progów unijnych na dostawy ŻELI DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK I IMMUNOFIKSACJI
2016-01-18 WSZSL/DZ-07/16 Przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych na na dostawę wideolaryngoskopów
2016-01-13 WSZSL/DZ-02/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH, BIUREK KOMPUTEROWYCH ORAZ KRZESEŁ OBROTOWYCH
2015-12-31 WSzSL/DZ-104/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
2015-12-31 WSZSL/DZ-105/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ WYKONANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO
2015-12-30 WSZSL/DZ-91A/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA I ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU 2B PO PRALNI NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LEGNICY
2015-12-22 WSZSL/DZ-103/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH UŻYWANYCH W PROGRAMACH LEKOWYCH, BORTEZOMIBU ORAZ FARTUCHÓW I MARKERÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
2015-12-21 WSZSL/DZ-102/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ASORTYMENTU MAJĄCEGO STANOWIĆ WYPOSAŻENIE ZAKŁADU DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ, NARZĘDZI OKULISTYCZNYCH ORAZ SZYN KRAMERA
2015-12-18 WSZSL/DZ-101/15 Przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych na dostawy ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ Z ZAKRESU IMMUNOCHEMII
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag