"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2015-12-10 WSZL/DZ-94/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ
2015-12-08 WSZSL/DZ-98/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO:
1) OZNACZANIA BIALEK METODĄ NEFELOMETRII LASEROWEJ
2) OZNACZANIA HEMOGLOBINY GLIKOWANEJ
3) WYKONYWANIA BADAŃ Z ZAKRESU RÓWNOWAGI KWASOWO – ZASADOWEJ ORAZ OKSYMETRII
4) ANALIZY MOCZU
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2015-12-04 WSZSL/DZ-96/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH,PRODUKTÓW DO ŻYWIENIA ORAZ ZESTAWU DO DRENAŻU KOMOROWEGO ZEWNĘTRZNEGO DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2015-12-04 WSZSL/DZ-91/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA I ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU 2B PO PRALNI NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LEGNICY
2015-12-03 WSZSL/DZ-95/15 Przetarg nieograniczony na dostawy urządzeń do leczenia i diagnozowania pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2015-12-01 WSZSL/DZ-99/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PRODUKTU LECZNICZEGO STOSOWANEGO W STWARDNIENIU ROZSIANYM WSzSL/DZ-99/15
2015-11-30 WSZSL/DZ-97/15 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie dostaw i robót budowlano-montażowych dla zadania pn.„Dostawa i montaż wytwornicy pary dla potrzeb Centralnej Sterylizacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
2015-11-24 WSZSL/DZ-92/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UDZIELENIA KREDYTU ODNAWIALNEGO LUB POŻYCZKI ODNAWIALNEJ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2015-11-23 WSZSL/DZ-88/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH W WYNIKU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY
2015-11-20 WSZSL/DZ-93/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH STOSOWANYCH W STWARDNIENIU ROZSIANYM
WSzSL/DZ-93/15
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag