"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2015-11-09 WSZSL/DZ-87/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ WYROBÓW DO LECZENIA RAN NA POTRZEBY PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2015-11-09 WSZSL/DZ-89/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY :
1) BIUREK KOMPUTEROWYCH
2) PAPIERÓW REJESTRACYJNYCH
3) KOCY RATUNKOWYCH
4) MATERIAŁÓW EKSPOLOATACYJNYCH DO KARDIOMONIITORÓW I INKUBATORÓW
2015-10-27 WSZSL/DZ-86/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ PAPY BITUMICZNEJ
2015-10-23 WSZSL/DZ-84/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY :

1) SZAFY UBRANIOWEJ, ŁÓŻEK SANATORYJNYCH ORAZ SZAFEK PRZYŁÓŻKOWYCH
2) KRZESEŁ BIUROWYCH
3) PAPIERÓW REJESTRACYJNYCH
4) KOCY RATUNKOWYCH
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2015-10-23 WSZSL/DZ-85/15 ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2015-10-20 WSZSL/DZ-83/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
2015-10-20 WSZSL/DZ-82/15 Przetargu nieograniczony
NA USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH W WYNIKU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY
2015-10-09 WSZSL/DZ-78/15 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII KLINICZNEJ
2015-10-07 WSZSL/DZ-81/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH
2015-09-29 WSZSL/DZ-80/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY DROBNYCH STERYLNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, SOCZEWEK, SYSTEMÓW MOCOWANIA PŁATA CZASZKI ORAZ DRUTÓW, GWOŹDZI I PŁYTEK STOSOWNYCH NA ODDZIALE CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag