"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2014-10-17 WSZSL/DZ-72/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY :
1. RĘKAWIC NITRYLOWYCH I WINYLOWYCH
2. ANATOMICZNYCH EKSPANDERÓW I IMPLANTÓW PIERSIOWYCH
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2014-10-14 WSZSL/DZ-70/14 DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO MAJĄCEGO STANOWIĆ WYPOSAŻENIE WYREMONTOWANEGO ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY ORAZ SZAF METALOWYCH UBRANIOWYCH TYPU L
2014-10-10 WSZSL/DZ-67/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY KARDIOWERTERÓW I STYMULATORÓW SERCA DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2014-10-09 WSZSL/DZ-68/14 Przetargu nieograniczony na
DOSTAWĘ URZĄDZEŃ ORAZ INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH MAJĄCYCH STANOWIĆ WYPOSAŻENIE WYREMONTOWANEGO ODDZIAŁU
POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2014-10-09 WSzSL/DZ-65/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO WYKONYWANIA BADAŃ NA ANALIZATORZE PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ABL 837 FLEX ORAZ ANALIZATORZE BIOCHEMICZNYM AQT 90 FLEX - PRODUKCJI RADIOMETR - STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO
2014-10-07 WSZSL/DZ-64/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PIELUCHOMAJTEK
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2014-10-07 WSzSL/DZ-66/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ RESPIRATORA MAJĄCEGO STANOWIĆ WYPOSAŻENIE PODODDZIAŁU UDAROWEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA DOSTĘPNOŚCI DO PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO POLKARD NA LATA 2013 -2016
2014-10-02 WSzSL/DZ-63/14 Przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2014-10-01 WSzSL/DZ-62/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH:
1. SULPHAN BLUE ( W RAMACH IMPORTU DOCELOWEGO )
2. IMATINIB
2014-09-26 WSZSL/DZ-50B/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ BUDKI PARKINGOWEJ
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag