"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2014-09-19 WSZSL/DZ-61/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PODSTAWOWEGO SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO
2014-09-12 WSZSL/DZ-57/14 USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH W WYNIKU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY
2014-09-12 WSZSL/DZ-56A/14 DOSTAWY CZYNNIKA DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ DO STERYLIZATORA HTMS-SES HUMANMEDITEK
2014-09-08 WSZSL/DZ-59/14 Przetarg nieograniczony
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2014-09-05 WSzSL/DZ-60/14 DOSTAWY OPATRUNKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH DO LECZENIA RAN
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2014-09-05 WSzSL/DZ-58/14 DOSTAWY OPATRUNKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH DO LECZENIA RAN
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2014-09-03 WSZSL/DZ-56/14 DOSTAWY CZYNNIKA DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ DO STERYLIZATORA HTMS-SES HUMANMEDITEK
2014-09-01 WSZSL/DZ-50A/14 DOSTAWA BUDKI PARKINGOWEJ
2014-08-27 WSZSL/DZ-55/14 Przetarg nieograniczony na uługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2014-08-22 WSZSL/DZ-54/14 DOSTAWY PRODUKTU LECZNICZEGO POSACONAZOL
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag