"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2014-06-02 WSzSL/DZ-33/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY
KOMPRESÓW GAZOWYCH I GAZY
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2014-05-30 WSZSL/DZ-34/14 DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH
2014-05-29 WSZSL/DZ-22 A/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2014-05-29 WSZSL/DZ-25 B/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ ELEMENTÓW ZABEZPIECZENIA DRZWI AUTOMATYCZNIE ROZSUWANYCH, PORĘCZY ŁAZIENKOWYCH ORAZ ŚRUB, NAKRĘTEK I ELEKTROD SPAWALNICZYCH
2014-05-27 WSzSL/DZ-31/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2014-05-23 WSzSL/DZ-30/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH
LENALIDOMID ORAZ IMATINIB DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2014-05-21 WSZSL/DZ-28/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA na wykonanie montażu dwóch dźwigów szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
2014-05-19 WSZSL/DZ-25 A/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ ELEMENTÓW ZABEZPIECZENIA DRZWI AUTOMATYCZNIE ROZSUWANYCH ORAZ PORĘCZY ŁAZIENKOWYCH
2014-05-15 WSzSL/DZ-29/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PRODUKTU LECZNICZEGO FILGRASTIM

DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2014-05-06 WSzSL/DZ-27/14 Przetargu nieograniczonego poniżej 5.186.000 € na Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa i modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na odcinku położniczym
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”

Znak sprawy: WSzSL/DZ-27 /14
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag