"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2014-04-30 WSZSL/DZ-17A/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2014-04-23 WSZSL/DZ-26/14 DOSTAWA PRZENOŚNEGO URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ
I PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA PRZY JEGO UŻYTKOWANIU
2014-04-23 WSZSL/DZ-25/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO ZABEZPIECZENIA ŚCIAN, POCHWYTÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ELEMENTÓW ZABEZPIECZENIA DRZWI AUTOMATYCZNIE ROZSUWANYCH, FOLII OKIENNEJ, ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ORAZ PORĘCZY ŁAZIENKOWYCH
2014-04-11 WSZSL/DZ-24/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I LABORATORYJNEGO SŁUŻĄCEGO JAKO POMOCE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2014-04-11 WSZSL/DZ-23/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2014-04-10 WSZSL/DZ-16 b/14 “Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz montaż systemu fotowoltaicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”
2014-04-09 WSZSL/DZ-20a/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ OCHRONY MIENIA, OBIEKTÓW I TERENU
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2014-04-01 WSzSL/DZ-02a/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY SZCZEPIONEK DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2014-03-28 WSZSL/DZ-14a/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY MANKIETÓW DO PRZETACZANIA PŁYNÓW
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2014-03-26 WSZSL/DZ-16A/14 "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla zadania pn. “Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz montaż systemu fotowoltaicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag