"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2016-12-07 WSzSL/DZ-79/16 Przetarg nieograniczony na dostawy PRODUKTU LECZNICZEGO -IDURSULFASUM STOSOWANEGO W PROGRAMIE LEKOWYM
2016-12-02 WSZSL/DZ-77/16 dostawy produktu leczniczego stosowanego w leczeniu chłoniaka w programie lekowym i w chemioterapii
2016-11-18 WSzSL/DZ-73A/16 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę pojemników na materiał biologiczny
2016-11-14 WSzSL/DZ-76/16 Materiałów przeznaczonych do wykonania prac związanych z odnowieniem podłóg
2016-11-10 WSZSL/DZ-74/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PREPARATÓW ORAZ OSPRZĘTU DO TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH
2016-11-07 WSZSL/DZ- 66A /16 „Usługa ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczeń komunikacyjnych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy”
2016-11-02 WSZSL/DZ-75/16 DOSTAWY WÓZKÓW INWALIDZKICH ORAZ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ.
2016-10-21 WSzSL/Dz-73/16 Przetarg nieograniczony na dostawę: wózków pod aparaturę medyczną, szafek przyłóżkowych z blatem bocznym, łóżek wielofunkcyjnych oraz pojemników na materiał biologiczny
2016-10-07 WSzSL/DZ-72/16 Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu sanitarnego plastikowego, odzieży ochronnej i drobnego sprzętu laboratoryjnego do gazometrii krwi
2016-10-05 WSzSL/DZ-60A/16 Przetarg nieogranicozny na dostawy materiałów
do sterylizacji parowej i plazmowej
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag