"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2014-03-26 WSZSL/DZ-20/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA USŁUGĘ OCHRONY MIENIA, OBIEKTÓW I TERENU
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2014-03-21 WSZSL/DZ-21/14 Przetarg nieograniczony na dostawę
1) ULTRASONOGRAFÓW
2) WIRÓWEK LABORATORYJNYCH
3) NARZĘDZI ARTROSKOPOWYCH
2014-03-19 WSZSL/DZ-22/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH NA POTRZYEBY ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
W LEGNICY
2014-03-12 WSZSL/DZ-19/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ WYKONANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO
2014-03-06 WSzSL/DZ-14/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z URZĄDZENIAMI MEDYCZNYMI ORAZ BATERII I AKUMULATORÓW
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2014-03-04 WSzSL/DZ-12/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO PRAC REMONTOWYCH W OBIEKTACH SZPITALNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LEGNICY
2014-03-04 WSZSL/DZ-18/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH, DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, SPRZĘTU GOSPODARCZEGO I JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ KOSZY DO SEGREGACJI ODPADÓW ORAZ FLAG PAŃSTWOWYCH I UNIJNYCH
2014-03-04 WSZSL/DZ-16/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla zadania pn
budowlanych dla zadania pn. “Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz montaż systemu fotowoltaicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”
2014-02-28 WSZSL/DZ-17/14 DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ POJEMNIKÓW NA ODPADY MEDYCZNE
2014-02-20 WSZSL/DZ-11/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag