"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2016-09-23 WSZSL/DZ-71/6 Przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych stosowanych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
2016-09-15 WSzSL/DZ-70-16 Dostawa immunoglobulin normalnych oraz heparyn drobnocząsteczkowych dla pacjentów Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2016-09-13 WSzSL/DZ-69/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH
2016-08-24 WSZSL/DZ-66/16 Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2016-08-23 WSzSL/DZ-68/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PRODUKTU LECZNICZEGO BRENTUXIMABUM VEDOTINUM
2016-08-22 WSzSL/Dz-67/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO
2016-07-27 WSzSL/Dz-63/16 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego do wykonywania zabiegów kruszenia kamieni falą uderzeniową generowaną zewnątrzustrojowo (ESWL)
2016-07-26 WSZSL/DZ-61/16 Przetarg nieograniczony NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH
WSzSL/DZ -61/16
2016-07-26 WSZSL/DZ-62/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2016-07-25 WSzSL/DZ-58/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY STYMULATORÓW, KARDIOWERTERÓW ORAZ INNYCH RÓŻNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag