"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2016-07-22 WSZSL/DZ-60/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ ORAZ PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI I POWIERZCHNI
2016-07-21 WSZSL/DZ-56/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM DRUKAREK MONOCHROMATYCZNYCH A4, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ DOSTAWĘ OPROGRAMOWAŃ, W TYM OPROGRAMOWANIA DO OBSŁUGI KUCHNI ZAMAWIAJĄCEGO
2016-07-13 WSZSL/DZ-59/16 NA JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NA POTRZEBY REMONTU
2016-07-07 WSzSL/DZ-55/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. “Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w budynku 2B po pralni na archiwum zakładowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”
2016-07-05 WSzSL/DZ-52/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ DRUKÓW MEDYCZNYCH
2016-07-01 WSZSL/DZ-54/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NIESTERYLNEGO
2016-06-30 WSzSL/DZ-53/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE KLIMATYZATORÓW
2016-06-17 WSzSL/DZ-50/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawy sprzętu medycznego do leczenia i diagnozowania pacjentów oraz sprzętu laboratoryjnego
2016-06-15 WSzSL/DZ-49/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E DO CELÓW GRZEWCZYCH
2016-06-10 WSZSL/DZ-51/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW POSADZKOWYCH
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag