"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2016-06-07 WSZSL/DZ-48/16 DOSTAWY DOSTAWY PASKÓW DO ANALIZY MOCZU
2016-05-31 WSZSL/DZ-47/16 Przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych na NA DOSTAWY SZCZEPIONEK ORAZ ZESTAWÓW DO USUWANIA SZWÓW
2016-05-27 WSzSL/DZ-46/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie dostaw i robót budowlano-montażowych dla zadania pn.„Dostawa i montaż wytwornicy pary dla potrzeb Centralnej Sterylizacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”
2016-05-25 WSzSL/DZ-43/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOSTAWY ASORTYMENTU DO WYKONYWANIA BADAŃ PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ:
1) TESTY IDENTYFIKACYJNE RÓŻNE
2)TESTY LATEKSOWE DO IDENTYFIKACJI ENTEROPATOGENNYCH SZCZEPÓW E.COLI
3) TESTY DO DIAGNOSTYKI ZAKAŻEŃ METODĄ RT-PCR WRAZ Z NAJMEM APARATU I OSPRZĘTU DO WYKONYWANIA BADAŃ
2016-05-18 WSzSL/DZ-31B/16 DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH RÓŻNYCH
2016-05-13 WSzSL/DZ-44/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY BIELIZNY OPERACYJNEJ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,
PIELUCHOMAJTEK ORAZ ŻELI DO USG
2016-05-13 WSZSL/DZ-45/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
2016-05-10 WSZSL/DZ-40/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH NA
DOSTAWY STERYLNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, SMOCZKÓW I BUTELEK, OPATRUNKÓW MEDYCZNYCH, SYSTEMÓW MOCOWANIA PŁATA CZASZKI I PŁYTEK STOSOWANYCH NA ODDZIALE CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
2016-04-29 WSZSL/DZ-42/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ŻELI DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK I IMMUNOFIKSACJI WRAZ Z NAJMEM URZĄDZEŃ
2016-04-29 WSZSL/DZ-41/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH O KODZIE 180104 ORAZ ODPADÓW WYTWARZANYCH W WYNIKU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI O KODZIE 160380
PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag