"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

DAROWIZNY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW FUNDACJI KGHM POLSKA MIEDŹ

Fundacja KGHM Polska Miedź

Lp.

NAZWA PROJEKTU

KWOTA OTRZYMANEJ DAROWIZNY

1.

Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby oddziału rehabilitacji neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

30.000,00 PLN

2.

Zakup łóżek i szafek przyłóżkowych na potrzeby pacjentów oddziału kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

60.000,00 PLN

3.

Zakup nowoczesnego ambulansu wraz z kardiomonitorem transportowym dla noworodków na potrzeby oddziału neonatologicznego z pododdziałem intensywnej terapii wcześniaków, noworodków i dzieci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

140.000,00 PLN

4.

Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby oddziału neurochirurgicznego oraz bloku operacyjnego (sali neurochirurgicznej) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

150.000,00 PLN

5.

Zakup urządzenia do neuromonitoringu śródoperacyjnego dla oddziału neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

200.000,00 PLN

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag