Na podstawie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informujemy, iż:

 1. administratorem danych osobowych pacjenta jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica;
 2. inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy jest Pani Dorota Świecik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. dane osobowe pacjentów przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 4. dane osobowe zbieramy od pacjenta, którego dane dotyczą lub od innych osób w sytuacjach przewidzianych prawem, związanym z ratowaniem zdrowia i życia (np. opiekun prawny, osoba bliska, policja, ośrodek pomocy społecznej itp.).
 5. odbiorcą danych osobowych pacjenta mogą być: Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Pełnomocnik Praw Pacjenta, ubezpieczyciel pacjenta, osoby upoważnione do dokumentacji medycznej, osoby bliskie po śmierci pacjenta, podmioty medyczne na podstawie skierowania, podmioty finansujące programy profilaktyczne oraz inne na podstawie obowiązującego prawa;
 6. dane osobowe pacjenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. dane osobowe pacjenta będą przechowywane przez okres zakreślony w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 8. każdy pacjent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania;;
 9. każdy pacjent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 10. podanie przez pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pacjent jest zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia świadczeń zdrowotnych;
 11. dane osobowe pacjenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.