Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

  1.     administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica;
  2.     inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy jest Pani Dorota Świecik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  3.      przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zabezpieczenia obiektów i terenu szpitala, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e  RODO i obejmuje wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne, oddział psychiatryczny ogólny (odcinek zamknięty), prosektorium oraz windy, część ciągów komunikacyjnych zewnętrznych;
  4.     dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
  5.     dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6.     dane osobowe przechowywane będą przez okres od 16 do 46 dni.
  7.     każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  8.     każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9.     dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.