"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000


Ogłoszenie o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


WSzSL/FKZ-427b/13a

Legnica, 29-01-2014 r.

Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAMÓWIENIENIENIEPRZEKRACZAJĄCEGORÓWNOWARTOŚCI14TYSIĘCYEURO

nawykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”. w związku z ogłoszonym naborem - działanie 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

WSzSL/FKZ-427a/13A

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 29-01-2014r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Zgodniez kryterium określonym w ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY tj. cena 100% wybrano ofertęniżej wymienionego Wykonawcy:

Czytaj więcej: Ogłoszenie o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 14 tysięcy euro

 


Legnica, 22 styczeń 2014 roku

Ogłoszenie o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 14 tysięcy euro

Znak sprawy WSzSL/FKZ-427b/13A

I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Ul. Iwaszkiewicza 5,

59-220 Legnica

tel. 076/ 72 11 000

NIP:691-22-04-853 REGON: 390999441 KRS: 0000163872

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”. w związku z ogłoszonym naborem - działanie 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 14 tysięcy euro

Ogłoszenie o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 14 tysięcy euro

 


Legnica, 12 listopad 2013 roku

Ogłoszenie o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 14 tysięcy euro

 

Znak sprawy WSzSL/FKZ-427a/13A

I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Ul. Iwaszkiewicza 5,

59-220 Legnica

tel. 076/ 72 11 000

NIP:691-22-04-853 REGON: 390999441 KRS: 0000163872

 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 14 tysięcy euro 

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag