"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Neonatologiczna

Poradnia Neonatologiczna

Wymagana rejestracja telefoniczna: 076 72 11 495

Poradnia funkcjonuje przy Oddziale Neonatologicznym.Przyjmowane są noworodki i dzieci do drugiego roku życia w ramach opieki poszpitalnej oraz skierowane z POZ–u.
W ramach porad wykonywane są badania obrazowe: ECHO serca, USG głowy i brzucha ponadto wykonywane są badania laboratoryjne i mikrobiologiczne.

Poradnia czynna jest
                          *  w poniedziałki i środy - diagnostyka wad serca
                          *  we wtorki i czwartki - poradnia ogólna
Wymagane jest:
                          * obecność rodzica lub opiekuna prawnego
                          * skierowanie do poradni neonatologicznej
                          * PESEL dziecka
                          * książeczka zdrowia dziecka
                          * inna dokumentacja medyczna (wypisy z pobytów w szpitalu)

Plan sytuacyjny Szpitala

szpital plan 1000

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag