"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy

Logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach
Osi Priorytetowej nr 9 „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia”, Działania nr 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Numer Projektu: POIS.09.01.00-00-0167/17
DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 29 LISTOPADA 2017r.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Projekt polega na doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych. W ramach projektu zakupione zostaną:
1. ULTRASONOGRAFY (2 SZTUKI)
2. RESPIRATOR REANIMACYJNO-TRANSPORTOWY (2 sztuki)
3. ZESTAW DO TORAKOTOMII RATUNKOWEJ (2 sztuki)
4. SYSTEM DO OGRZEWANIA PACJENTA (2 sztuki)
5. PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ KRWI I PŁYNÓW INFUZYJNYCH (2 sztuki)
6. ŁÓŻKO TRANSPORTOWE PRZEZIERNE DLA PROMIENI RTG (2 sztuki)
7. URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ
8. NOSZE TRANSPORTOWE DLA PACJENTÓW ZE ZŁAMANYM KRĘGOSŁUPEM (2 sztuki)
9. KARDIOMONITORY (6 sztuk)
10. WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH (BARIATRYCZNY)

PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ  O DOFINANSOWANIE: 30.11.2018r.
WYDATKI CAŁKOWITE: 952.380,00 PLN
WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 952.380,00 PLN
WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE: 0,00 PLN
% DOFINANSOWANIA: 85%
KWOTA DOFINANSOWANIA: 809.523,00 PLN
WKŁAD WŁASNY: 142.857,00 PLN

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag