"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

nfosigw-logo-jpgWojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zrealizował projekt pod nazwą „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy” w ramach programu „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt obejmował następujące działania:

  1. ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów) – 37.879,96 m2;
  2. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – 1566,1 m2;
  3. modernizację instalacji wewnętrznych (c.o, c.w.u);
  4. modernizację instalacji wentylacji;
  5. demontaż i utylizacja płyt azbestowych – 212,24 t

 

Umowy o dofinansowanie w formie pożyczki oraz dotacji zawarto 24.01.2013. Umowy zakładają osiągnięcie efektu rzeczowego jw. oraz ekologicznego w postaci planowanej unikniętej emisja CO2 1641 [Mg/rok] oraz planowanej oszczędności energii w ilości 17311 [GJ/rok].

Łączna wartość projektu wyniosła 14.027.326 PLN, z czego dotacja osiągnęła 4.021.500 PLN, zaś pożyczka 8.288.024 PLN.

Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 1 846 770 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 1 154 030,98 zł. Zadanie obejmuje roboty budowlane i montaż urządzeń. Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie systemu wysokosprawnej kogeneracji gazowej zaopatrującej szpital w energię cieplną i elektryczną. Zadanie polegać będzie na zainstalowaniu i optymalnej eksploatacji efektywnego systemu energetycznego.

Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 działanie: Rozwój usług elektronicznych. Szpital w projekcie uczestniczy jako jeden z dziewięciu partnerów gdzie liderem jest Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Wartość całkowita projektu to ponad 22 mln, dofinansowanie z Unii Europejskiej 84,99% tej kwoty. Udział finansowy dla naszego szpitala wynosi 1 684 731 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 431 852,88 zł. W ramach projektu zakupimy: komputery, serwery, oprogramowanie, rozbudowę sieci.

Zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla oddziału pulmonologicznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 zrealizowano projekt „Zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla oddziału pulmonologicznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy”. Wartość projektu – 607 417 zł, dofinansowanie z UE – 498 235 zł. Zakupiono m.in. zestaw wideobronchoskopowy, zestaw intubacyjny - laryngoskop, defibrylator dwufazowy ze stymulacją, spirometr, ultrasonograf, kardiomonitor, łóżka oraz wyposażenie sal szpitalnych.

Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową helioportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy


Projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie: „Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego”. Inwestycja pochłonęła około 10 mln zł, z których około 8 mln to dotacja z Unii Europejskiej, ponad 1,6 mln dołożył marszałek województwa dolnośląskiego. Projekt jest częścią wielkiej modernizacji SOR – ów na Dolnym Śląsku. Projekt obejmował budowę lądowiska dla helikopterów, kompleksowe prace remontowo-budowlane, modernizacyjne, zakup oraz montaż urządzeń i wyposażenia.

Dolnośląskie E-Zdrowie


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy jako jeden z 19 beneficjentów –  dolnośląskich placówek ochrony zdrowia realizował projekt „Dolnośląskie E-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 działanie: Rozwój usług elektronicznych. Szpital szykuje się do wprowadzenia elektronicznych kart pacjentów. Dostaniemy na ten cel około 840 tys. zł, z których 693 tys. zł to unijna dotacja, reszta to środki własne szpitala. Przy czym cały projekt, którego liderem jest Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, będzie kosztował ponad 29 milionów zł.
Do legnickiej placówki trafi 50 nowych komputerów wraz z urządzeniami towarzyszącymi, np. drukarkami, oraz nowe szybkie serwery. Kupimy też dodatkowe elementy specjalnego programu, który już dzisiaj obsługuje nasz szpital. W ten sposób zwiększymy szybkość obiegu informacji o pacjentach wewnątrz naszej placówki, a tym samym skrócimy czas trwania leczenia.
Kolejnym etapem na szczeblu dolnośląskim będzie wdrażanie tzw. elektronicznego rekordu pacjenta, czyli jego cyfrowej historii choroby, dostępnej dla placówek służby zdrowia w naszym regionie. Podniesie to szybkość i jakość leczenia.

Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy


 


Projekt: "Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy", Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 8 "Modernizacja Infrastruktury Ochrony Zdrowia na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 "Poprawa Jakości Opieki Medycznej".

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny od 2009 roku realizował program zakupu sprzętu medycznego za unijne pieniądze. Jego wartość to 11 440 006 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 8 929 559 zł. W ciągu niecałych dwóch lat szpital odnowił ponad jedną trzecią aparatury medycznej i urządzeń. Takiego zastrzyku finansowego dotychczas nie było.
To właśnie ta część szpitalnego majątku jest kluczowa w procesie leczenia. Najwięcej nowoczesnych urządzeń trafiło do: Centralnej Sterylizatorni, Bloku Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. To kluczowe jednostki dla powodzenia leczenia wielu szpitalnych oddziałów.
Na Blok Operacyjny trafiły m.in. dwa stoły operacyjne, na których od stycznia do końca czerwca 2011 roku wykonano 1220 operacji, mikroskop okulistyczny był wykorzystany przy 370 skomplikowanych zabiegach, laserem urologicznym przeprowadzono 45 zabiegów, wykonano też 56 artroskopii kolana przy użyciu nowoczesnego sprzętu, u 85 pacjentów przeprowadzono zabiegi laparoskopii, czyli usunięcia kamieni żółciowych metodą bezinwazyjną. Lampy operacyjne użyto aż 3614 razy.
- Dzięki temu wyposażeniu skraca się czas hospitalizacji, zwiększamy też asortyment zabiegów operacyjnych – mówi Elżbieta Kamińska – Ślufcik, szefowa Bloku Operacyjnego. - W konsekwencji oferujemy wyższy standard leczenia, np. po wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń pacjenci mają mniejsze blizny pooperacyjne, które dodatkowo szybciej się goją.
Centralna Sterylizatornia otrzymała nowoczesne urządzenia, dzięki którym szybciej można przygotować pakiety z bielizną operacyjną, narzędziami i opatrunkami dla całego szpitala.
- Bez tego sprzętu nie moglibyśmy pracować, poprzednie urządzenia były już wyeksploatowane i działały chyba tylko siłą rozpędu – mówi Beata Maćkowiak, ordynator Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. W ten sposób lekarka podsumowała korzyści dla szpitala z zakupu sprzętu medycznego w ramach unijnego programu. Takie opinie można też usłyszeć na innych oddziałach.
- Laser do kruszenia kamieni, który otrzymaliśmy w ramach programu to przełom w leczeniu – mówi Wojciech Franków, ordynator oddziału urologicznego. - Ten nowoczesny sprzęt daje stuprocentową gwarancję rozbicia kamieni, a więc i skutecznego leczenia. Poprzednie urządzenia nie gwarantowały takich rezultatów.

Całkowita wartość projektu: 11 440 006, 20 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 8 929 559, 29 zł

Poprawa jakości infrastruktury szpitala poprzez modernizację źródła zasilania


   
 
Od marca do października 2006 roku trwał montaż nowej, ekologicznej kotłowni, która produkuje parę technologiczną dla kuchni, pralni i sterylizatorni. Inwestycja kosztowała 1 092 766,25 zł, z których 792 209,20 zł pochodziło z Unii Europejskiej. Resztę pieniędzy zapewnił szpital.

Czytaj więcej: Poprawa jakości infrastruktury szpitala poprzez modernizację źródła zasilania

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag