"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową helioportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy


Projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie: „Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego”. Inwestycja pochłonęła około 10 mln zł, z których około 8 mln to dotacja z Unii Europejskiej, ponad 1,6 mln dołożył marszałek województwa dolnośląskiego. Projekt jest częścią wielkiej modernizacji SOR – ów na Dolnym Śląsku. Projekt obejmował budowę lądowiska dla helikopterów, kompleksowe prace remontowo-budowlane, modernizacyjne, zakup oraz montaż urządzeń i wyposażenia.

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag