Projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie: „Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego”. Inwestycja pochłonęła około 10 mln zł, z których około 8 mln to dotacja z Unii Europejskiej, ponad 1,6 mln dołożył marszałek województwa dolnośląskiego. Projekt jest częścią wielkiej modernizacji SOR – ów na Dolnym Śląsku. Projekt obejmował budowę lądowiska dla helikopterów, kompleksowe prace remontowo-budowlane, modernizacyjne, zakup oraz montaż urządzeń i wyposażenia.