W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 zrealizowano projekt „Zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla oddziału pulmonologicznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy”. Wartość projektu – 607 417 zł, dofinansowanie z UE – 498 235 zł. Zakupiono m.in. zestaw wideobronchoskopowy, zestaw intubacyjny - laryngoskop, defibrylator dwufazowy ze stymulacją, spirometr, ultrasonograf, kardiomonitor, łóżka oraz wyposażenie sal szpitalnych.