Zakres rzeczowy projektu:

  • zakup serwerów wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą sieciową;
  • uruchomienie portalu e-usług;
  • zakup oprogramowania - rozbudowa HIS.