"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Pełnomocnik do spraw praw pacjenta


 tel: (076) 72 11 845
rolę Pełnomocnika pełni Grażyna Sokołowska, która dyżuruje w szpitalu od poniedziałku do piątku w godzinach:  
 8.00 - 14.00 pokój 1D/128

pełnomocnik zajmuje się wyłącznie sprawami dotyczącymi pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, w tym między innymi:

  • udziela porad dotyczących praw i obowiązków pacjenta
  • pomaga w znalezieniu miejsc w zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych lub opiekuńczo - leczniczych
  • pomaga w uzyskaniu opieki pielęgniarki nad chorym w domu
  • pomaga bezdomnym pacjentom
  • współpracuje z gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej

Pełnomocnik do spraw praw pacjenta Grażyna Sokołowska 

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag