tel: (076) 72 11 845
rolę Pełnomocnika pełni Grażyna Sokołowska, która dyżuruje w szpitalu od poniedziałku do piątku w godzinach:  
 8.00 - 14.00 pokój 1D/128

pełnomocnik zajmuje się wyłącznie sprawami dotyczącymi pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, w tym między innymi:

  • udziela porad dotyczących praw i obowiązków pacjenta
  • pomaga w znalezieniu miejsc w zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych lub opiekuńczo - leczniczych
  • pomaga w uzyskaniu opieki pielęgniarki nad chorym w domu
  • pomaga bezdomnym pacjentom
  • współpracuje z gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej

Pełnomocnik do spraw praw pacjenta Grażyna Sokołowska