"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00
telefon (76) 72 11 670
Lokalizacja: Budynek Główny (1B), parter

 Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - dr n. farm. Marek Majsnerowicz telefon (76) 72 11 671
 Pracownia biochemiczna - mgr Adela Smusz-Gdula (76) 72 11 948
 Pracownia koagulologiczna - mgr Danuta Charatonik (76) 72 11 674
 Pracownia immunochemiczna - mgr Dorota Godlewska (76) 72 11 673
 Pracownia hematologiczna - mgr Grażyna Zejler (76) 72 11 678
 Pracownia analityki ogólnej (76) 72 11 678
 Pracownia serologiczna - mgr Łucja Szumksta (76) 72 11 935
 Sekretariat (76) 72 11 670

 


Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

Zakres działalności pracowni serologicznej:

  • grupy krwi, przeciwciała, próby zgodności
  • krewkarty - czyli identyfikacyjne karty grupy krwi
  • immunoprofilaktyka konfliktu serologicznego między matką a dzieckiem
  • Szpitalny Bank Krwi
Tel. 76 72-11-935
Fax. 76 72-11-672
więcej...

 

Czytaj więcej: Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Zakład diagnostyki mikrobiologicznej

Telefony kontaktowe:
Punkt przyjęć, informacja -    76 72 11 694
Pracownia bakteriologiczne   - 76 72 11 690 ( Bad. moczu, kału, wymazy z gardła, nosa , plwocina  ),
                                            76 72 11 692  (ropy, GBS, wymaz z ucha)

 Konsultacje dot. interpretacji wyników     
-  Kierownik Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej - specjalista mikrobiolog  - mgr. Danuta Gurlaga   – 76 72 11 691  
- Asystent - mgr Grażyna Lupińska , mgr Władysława Łaskawska  – 76 72 11 693

Czytaj więcej: Zakład diagnostyki mikrobiologicznej

Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii
Pracownia Histopatologiczna
Pracownia Cytologiczna
Telefon (76) 72 11 820

Oświadczenie i upoważnienie

W trosce o pacjenta objętego opieką medyczną, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej zwraca szczególną uwagę na wyniki uzyskane w zakresie wartości krytycznych. Wartości krytyczne są to wyniki wykonywanych badań ZNACZĄCO odbiegające od wartości prawidłowych, świadczące o bezpośrednim zagrożeniu życia pacjenta i wymagające natychmiastowego powiadomienia odbiorcy.

Czytaj więcej: Oświadczenie i upoważnienie

Plan sytuacyjny Szpitala

szpital plan 1000

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag