"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Oświadczenie i upoważnienie

W trosce o pacjenta objętego opieką medyczną, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej zwraca szczególną uwagę na wyniki uzyskane w zakresie wartości krytycznych. Wartości krytyczne są to wyniki wykonywanych badań ZNACZĄCO odbiegające od wartości prawidłowych, świadczące o bezpośrednim zagrożeniu życia pacjenta i wymagające natychmiastowego powiadomienia odbiorcy.

W przypadku, gdy pacjent zgłasza się do Laboratorium ze skierowaniem, informację o wartościach krytycznych przekazujemy do lekarza zlecającego badanie. W przypadku pacjenta ambulatoryjnego, który sam “kupuje” badania diagnostyczne, personel laboratorium przy pobraniu krwi zwraca się z prośbą, o dobrowolne wypełnienie oświadczenia, w którym pacjent podaje numer telefonu kontaktowego, aby można było telefonicznie przekazać informację o konieczności   natychmiastowego kontaktu z lekarzem. (Wzór oświadczenia przedstawia załącznik).
Wyniki badań dla pacjentów ambulatoryjnych wydawane są w dni robocze w godzinach od 11:00 do 15:00 w Punkcie Rejestracji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych pacjent przy odbiorze wyników winien się okazać dowodem tożsamości. Pacjenci, którzy z różnych względów, nie mogą odebrać wyników osobiście zobowiązani są do wypełnienia stosownego formularza dostępnego w Punkcie Pobrań laboratorium, który stanowi upoważnienie do odbioru wyników przez inną osobę.
Zarówno “Oświadczenie” jak i “Upoważnienie” są traktowane jako dokumentacja medyczna i podlegają formom zabezpieczenia i archiwizacji ustalonym dla tejże.

Plan sytuacyjny Szpitala

szpital plan 1000

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag