W trosce o pacjenta objętego opieką medyczną, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej zwraca szczególną uwagę na wyniki uzyskane w zakresie wartości krytycznych. Wartości krytyczne są to wyniki wykonywanych badań ZNACZĄCO odbiegające od wartości prawidłowych, świadczące o bezpośrednim zagrożeniu życia pacjenta i wymagające natychmiastowego powiadomienia odbiorcy.

W przypadku, gdy pacjent zgłasza się do Laboratorium ze skierowaniem, informację o wartościach krytycznych przekazujemy do lekarza zlecającego badanie. W przypadku pacjenta ambulatoryjnego, który sam “kupuje” badania diagnostyczne, personel laboratorium przy pobraniu krwi zwraca się z prośbą, o dobrowolne wypełnienie oświadczenia, w którym pacjent podaje numer telefonu kontaktowego, aby można było telefonicznie przekazać informację o konieczności   natychmiastowego kontaktu z lekarzem. (Wzór oświadczenia przedstawia załącznik).
Wyniki badań dla pacjentów ambulatoryjnych wydawane są w dni robocze w godzinach od 11:00 do 15:00 w Punkcie Rejestracji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych pacjent przy odbiorze wyników winien się okazać dowodem tożsamości. Pacjenci, którzy z różnych względów, nie mogą odebrać wyników osobiście zobowiązani są do wypełnienia stosownego formularza dostępnego w Punkcie Pobrań laboratorium, który stanowi upoważnienie do odbioru wyników przez inną osobę.
Zarówno “Oświadczenie” jak i “Upoważnienie” są traktowane jako dokumentacja medyczna i podlegają formom zabezpieczenia i archiwizacji ustalonym dla tejże.