"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Zarząd

Krystyna Barcik
dyrektor naczelny
 
 
Andrzej Hap
zastępca dyrektora do spraw lecznictwa

 
 
Piotr Czekajło
 zastępca dyrektora do spraw techniczno-eksploatacyjnych
Piotr Czekajło 
 
Beata Łabowicz
naczelna pielęgniarka
 
Katarzyna Kalika
główna księgowa
 
 
 Rada Społeczna:
 Przewodniczący:  Jadwiga Szeląg
 Członek:  Robert Kropiwnicki
 Członek:  Maciej Kupaj
 Członek:  Iwona Krawczyk
 Członek:  Wacław Szetelnicki
 

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag