Krystyna Barcik
dyrektor naczelny
 
 
Andrzej Hap
zastępca dyrektora do spraw lecznictwa

 
 
Piotr Czekajło
 zastępca dyrektora do spraw techniczno-eksploatacyjnych
Piotr Czekajło 
 
Beata Łabowicz
naczelna pielęgniarka
 
Katarzyna Kalika
główna księgowa
 
 
 Rada Społeczna:
 Przewodniczący:  Jadwiga Szeląg
 Członek:  Robert Kropiwnicki
 Członek:  Maciej Kupaj
 Członek:  Iwona Krawczyk
 Członek:  Wacław Szetelnicki